O mnie

idea

Każda realizacja jest inna. Dlaczego zaczęłam od realizacji a nie od projektu? Projekt to jedynie część procesu. Celem jest realizacja. Z tego powodu jestem stale obecna na wszystkich etapach współpracy. Dotyczy to budowania dobrych relacji z wykonawcą, czasem wymaga koordynacji prac branżystów (w tym kluczowych branż dla wnętrz takich jak: projekty konstrukcyjne czy graficzne). Jeśli specyfika projektu wymaga powołania zespołu specjalistów – jestem gotowa do wyzwania jakim jest skuteczne zarządzanie całym procesem projektowym. Przystępując do pierwszych szkiców za każdym razem zastanawiam się kim będzie użytkownik projektowanej przestrzeni? Praktyka w pracy nad przestrzenią nauczyła mnie, że jest to pytanie fundamentalne. W przypadku inwestora biznesowego odbywa się ta analiza na poziomie spisania briefu, w przypadku inwestora prywatnego jest mniej oficjalnie, ale pytania z mojej strony (co do istoty), są te same. Efektem jest lepsze zrozumienie projektu a co za tym idzie, trafniejsze decyzje ze strony inwestora. Jako antropolog kultury namawiam do następującej optyki: jesteśmy po to, by zrozumieć potrzeby innych ludzi, nie projektujemy dla siebie. Dobrze jeśli jako projektanci jesteśmy w stanie wyzbyć się swoich przyzwyczajeń. Oprócz wspomnianej Antropologii Kultury, jestem także absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zrealizowane studia podyplomowe w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkole Głównej Handlowej (Design Management) pozwalają mi jeszcze lepiej projektować meble – stworzyć dobrze pojęty design. Zamieszczone na stronie wybrane realizacje mają przybliżyć mój sposób myślenia o wnętrzu, przestrzeni i samym użytkowniku jakim jest człowiek – z zasady zanurzonym w określonym kontekście, który warunkuje pojmowanie przestrzeni go otaczającej.